בואו נתפלפל – חלק א

nbsp nbsp – nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp www efratenzel com efrat enzel orenluxy enzel luxy gmail comMusic https www purple-planet comSound effects http www soundeffectsplus comSupport the show https www patreon com bePatron u 17525717 Click here to visit this podcast episode