סיימנו להתפלפל – חלק ב

– nbsp – nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp www efratenzel com efrat enzel orenluxy enzel luxy gmail comMusic https www purple-planet comSound effects http www soundeffectsplus comSupport the show https www patreon com bePatron u 17525717 Click here to visit this podcast episode